ข่าวผลงานและกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ต้อนรับคณะทีมนิเทศเสริมพลังการดำเนินงาน ปี 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นโดยนายกพรมมา เพ็งวิภาศ ปลัดราชันย์ แสวงเจริญ รองปลัดสุริยา ถิรวิชัยกุล พร้อมด้วยประธานสภา ต้อนรับคณะทีมนิเทศเสริมพลังการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ ปี 2560 จาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น/สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและงานโรคไม่ติดต่อจาก สสจ.ร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสภาอบต.ขอนแก่น

ภาพ / ข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button