ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยมขนาดบรรจุ ๑๒ ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button