ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) กรณีจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม(เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button