ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ( รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ )

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button