ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button