ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังชำรุดจากเหตุอุทกภัย บ้านขอนแก่นเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลขอนแก่น ไปบ้านตำแย ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จัหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button