ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองพุก หมู่ที่ 4 ไป บ้านขอนแก่นเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button