ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทับคอนกรีตทางเข้า อบต.ขอนแก่น ถึงที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button