ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete เททับคอนกรีตถนนภายในบ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด )

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button