ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม บ้านขอนแก่นใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านขอนแก่นใต้ (หอถังวัดป่ามหาราช) หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button