ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา อบต.ขอนแก่น จำนวน ๔ กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา อบต.ขอนแก่น จำนวน ๔ กล่อง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button