ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID ๑๙ ) ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ( COVID ๑๙ ) องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button