ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขอนแก่นกลาง หมู่ที่ 11ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button