ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขอนแก่นกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button