ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล ภายในหมู่บ้านป่าบาก หมู่ที่ ๑ ตำบลลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. พร้อมลงยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button