ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(เททับลาดยาง)บ้านแคนใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button