ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่นกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง เริ่มหน้าบ้านนางสำเนียง ขันฝากา ไปถึงที่นา นายมารุต จ้อยนุแสง บ้านขอนแก่นกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button