ข่าวผลงานและกิจกรรม

การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button