ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลงท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านตับเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button