ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button