ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ยี่ห้อ Saijo Denki รุ่น Smat Cool น้ำยา R ๓๒ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ เครื่อง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button