ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม ( นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ตราโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มล. (รสจืด)ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น และนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น จำนวน ๑๗๗ คน

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button