ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยรากไถ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ขนาดคันดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร จัดเรียงยาแนวท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ( จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน )

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button