ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลงท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านตับเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ( ตามแบบ อบต. กำหนด ) ขนาดถนนคอนกรีตกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button