ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านแคนใต้ หมู่ที่ 8 ไปบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่อมบริเวณไหล่ทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร พร้อมลงท่อ คสล. O 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน และเทคอนกรีตผนังกั้นน้ำกัดเซาะบริเวณท้ายท่อ คสล.(ตามแบบ อบ.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสายบ้านแคนใต้ หมู่ที่ 8 ไปบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button