ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กแบบครึ่งซีก ภายในหมู่บ้านหนองหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กแบบครึ่งซีก ขนาด ø 0.30 × 1.00 เมตร ยาว 53 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50×0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากบ้านนางเนาวลักษณ์ เที่ยงสุนทร ถึงบ้านนางหนูพวน เพ็งวิภาศ บ้านหนองหุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button