ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแคน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button