ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง ศพด. อบต.ขอนแก่น จำนวน ๒ หลัง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button