ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมลงยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (จุดสิ้นสุด ) ( ตามแบบ อบต.กำหนด )

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button