ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button