ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมิอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 .00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (จุดสิ้นสุด)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close