ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมิอง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 .00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมลงยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (จุดสิ้นสุด)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button