ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒.๕ ล้านพิเซล จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button