ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการ งานการศุกษาฯ (นางสาวจารุณี สังฆะมณี)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button