ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โครงการแพทย์ฉุกเฉิน (นายพิษณุ โชติสุวรรณ)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button