ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ให้เเก่ อบต.ขอนแก่น (นายกฤษณะ เนียนไธสง)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button