ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองช่าง สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (นางสาวพัชรี อารีเอื้อ)

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button