ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นและโรงเรียน สพฐ ในเขตพื้นที่ทั้ง ๒ โรงเรียน

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button