ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง อบต.ขอนแก่น จำนวน ๑๓ รายการ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button