ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทมาตรวัดน้ำทองเหลือง กองช่าง อบต.ขอนแก่น จำนวน ๒๐ อัน

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button