ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองหุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ้ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button