ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้เปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete เททับคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน ขอนแก่นใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button