ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถัง ภายในหมู่บ้านหนองคูขาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button