ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บษ ๓๖๐๗ ร้อยเอ็ด อบต.ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button