ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการย้ายหอถังประปาพร้อมติดตั้งใหม่ ภายในหมู่บ้านแคน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดฐานกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button