ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐ รายการ

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button