ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับบริหารท้องถิ่นระดับต้น

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button