ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานปิดประกาศเผยแพร่ราคากลาง เพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโคลงการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น ปี 2564

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button