ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านตับเต่า หมูที่ 5 ไปบ้านหนองหุ่งหมู่ที่10

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button