ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ปิดประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทั่วไป พนักงานขับรถส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บก1520 ร้อยเอ็ด สำหรับสำนักปลัด

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button