ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button